Esin Temeloğlu Şen

resim-gelecek

Uzmanlık Alanları

  • Bireysel Terapi/Yetişkin Terapisi

ESİN TEMELOĞLU ŞEN

Uludağ Üniversitesinden 2010 senesinde mezun olan Esin Temeloğlu Şen, mezuniyetinin hemen ardından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli çocuklarla ve çocukların aileleri ile çalışmalar yürütmüştür. Bu dönemde ailelerin çocuklarının rahatsızlıklarına yönelik detaylı bilgiler alabilmesi ve aileler arasındaki diyaloğun arttırılması amacıyla seminerler hazırlamıştır. Eylül 2011’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Burada farklı psikopatoloji şikayetleri ile hastaneye başvuran yetişkin bireylere psikolojik danışmanlık, bireysel ve grup psikoterapi hizmetleri ve çocuk/ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Görevi kapsamında çalışanlara yönelik etkili iletişimi arttırma ve iş yerindeki şiddeti önlemeye yönelik eğitimler vermiştir. Hastane görevi esnasında Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü proje kapsamında istismar mağduru çocuklarla adli görüşmeler yapmak üzere eğitimlere katılmış ve istismar mağduru çocuklarla özel yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmiştir. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevine başlaması ile eş zamanlı olarak Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmiştir. Burada farklı ekollerden aldığı psikoterapi dersleri ile klinik bilgi ve pratik deneyimini desteklemiş ve Ocak 2014’te “Çiftlerden Birisi Eksen I Tanısı Almış Evli Bireylerin Evlilik Uyumlarının Patolojiye Dair Atıfları, Kontrol Odakları ve Baş Etme Yolları Açısından İncelenmesi” adlı tezi ile mezuniyete hak kazanmıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardındankariyerine akademide devam eden Esin Temeloğlu Şen Nisan 2014’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak görev almaya başlamıştır. Aynı sene Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Sağlık Psikolojisi alanında doktora eğitimine başlamış olup halen tez çalışmasına devam etmektedir. Doktora eğitimi süresince İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında kronik ağrı yaşantısı olan bireylerle bireysel ve grup psikoterapi çalışmaları yürütmüş ve bu kapsamda Doç. Dr. Özlem Sertel Berk’ten süpervizyon desteği almıştır. Ağırlıklı çalışma alanları somatizasyon bozukluları, kronik ağrı hastaları, kronik fiziksel hastalık yaşantısı, çocukluk çağı travmaları, kaygı, depresyon ve evlilik çatışmaları olup çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Odaklı psikoterapi hizmetleri sunmaktadır. Nişantaşı Psikoloji merkezinde eğitim hizmetlerine destek sunmaktaktadır.

  • Transaksiyonel Analiz I. ve II. Düzey Eğitim  – Prof. Dr. Azmi Varan
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (Kuramsal Eğitim) – Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
  • Progressive Gevşeme – Doç. Dr. Özlem Sertel Berk
  • Şema Terapi (Kuramsal Eğitim) – Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu
  • Şema Terapi (Süpervizyon Eğitimi) – Prof. Dr. Gonca SoygütPekak(halen devam etmekte)
  • Bireysel Terapi/Yetişkin Terapisi
  • Şema Terapi
  • Bilişsel Davranışçı Terapi

Randevu ve Bilgi

Hizmetlerimiz ve Uzmanlarımız hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize mail ve telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.